Nieuws

Meer samenwerking tussen waterschap en gemeenten

Meer samenwerking tussen waterschap en gemeenten

Waterschap Hollandse Delta en de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk gaan nauwer samenwerken in de afvalwaterketen. 

Het waterschap en de drie gemeenten hebben daartoe op maandag 14 november een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Doel van de nauwere samenwerking is meer doen met hetzelfde geld, vermindering van de kwetsbaarheid en verhogen van de kwaliteit. De nu gesloten overeenkomst is een uitvloeisel van het Bestuursakkoord Water, dat in 2011 werd ondertekend door het Rijk, de Unie van Waterschappen, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de drinkwatersector. Het doel van dit akkoord is het beheer van de waterketen doelmatiger te maken. Volgens het Bestuursakkoord mag er landelijk bij rioleringszorg vanaf 2020 een bedrag van 380 miljoen euro minder uitgegeven worden. Slimmer werken, meer samenwerking en op een andere manier investeren zijn dus geboden. Met de afspraken willen de vier partijen vanaf 2020 gezamenlijk 2,2 miljoen euro besparen.


De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats in het gloednieuwe hoofdrioolgemaal aan de Poesiatstraat in Ridderkerk. De handtekeningen werden gezet door heemraad Van Oorschot (Hollandse Delta) en de wethouders Vermaat (Barendrecht), mevrouw De Leeuwe (Albrandswaard) en Japenga (Ridderkerk), zie foto.

bron: www.wshd.nl