Nieuws

Bestuurders bespreken samenwerking in Utrecht

Bestuurders bespreken samenwerking in Utrecht

Op donderdag 27 oktober vond in het Stadskantoor Utrecht de jaarlijkse bestuurdersbijeenkomst van Samenwaw plaats. 

Dagelijks bestuurders van waterschappen, wethouders en directeuren van drinkwaterbedrijven bespraken hier de samenwerking in de waterketen.

Max

Na een welkomstwoord van VNG-voorzitter Jan van Zanen praatte Hein van Stokkom, co-voorzitter van het kernteam van Samenwaw, de aanwezigen bij over de huidige stand van zaken en de uitdagingen voor de komende jaren. Gastspreker Max Caldas, coach van het Nederlands hockeyelftal, had alvast een goede tip: door te ‘stretchen’ – meebewegen – voorkom of repareer je lekkages in de samenwerking.

Ingrid ter Woorst van de Unie, Ina Adema van de VNG en Riksta Zwart van Vewin leidden daarna thema’s in die men in kleine groepen besprak. Tot slot werd er volop genetwerkt en vertrokken de bestuurders van de 44 regio’s binnen de waterketen met de ambitie voor 2017 om een gezamenlijk investeringsprogramma te realiseren.