Nieuws

De toekomst van de Rotterdamse afvalwaterketen

De toekomst van de Rotterdamse afvalwaterketen

Op 10 oktober is de realisatiestrategie van de langetermijnvisie voor de Rotterdamse Afvalwaterketen vastgesteld.

Met de realisatiestrategie, vastgesteld op de dag van de duurzaamheid, is een route uitgestippeld om de ambities uit de langetermijnvisie waar te maken. We richten ons daarmee naast het inzamelen en zuiveren van afvalwater op het terugwinnen van grondstoffen en energie uit afvalwater. Kortom, een gesloten afvalwaterketen in 2050. 

Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen
De gemeente Rotterdam, gemeente Capelle aan den IJssel, waterschap Hollandse Delta, het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werken samen aan de gezamenlijke ambitie voor een gesloten afvalwaterketen in de regio. De achterliggende doelen zijn kostenefficiëntie en een duurzame en toekomstgerichte afvalwaterketen.

Richting
De visie zet in op een verandering naar een gesloten afvalwaterketen in 2050. Dit wil zeggen dat we meer en meer energie en grondstoffen terug gaan winnen uit het afvalwater. Al jarenlang werken partijen aan een robuust water- en afvalwatersysteem. Een stelsel van sloten en singels, riolering en afvalwaterzuiveringen. Nieuwe ontwikkelingen en klimaatverandering vragen om een nieuw perspectief van circulaire ketens. De strategie geeft richting en kaders aan de betrokken medewerkers om de lange termijn ambities te realiseren. 

Rotterdamse brug 
De strategie bestaat uit vier ontwikkelpaden: structuur benutten, scheiden van stromen, sluiten van kringlopen en participatie en maatschappij, welke zijn gesymboliseerd in de Rotterdamse brug naar de toekomst.
Het benutten van de bestaande infrastructuur vormt de stevige steunpilaar van de brug. Ontwikkelingen in assetmanagement, informatievoorziening en modellering van systemen spelen hierin een belangrijke rol. We zetten in op levensduurverlenging en nieuwe investeringen die flexibel genoeg zijn om mee te groeien in de ontwikkelingen. 

Het scheiden van (afval)waterstromen en het sluiten van kringlopen zijn de ontwikkelpaden die bijdrage aan de transitie naar een nieuwe waterketen. Bij rioolvervanging zamelen we hemelwater apart in en zoeken naar mogelijkheden voor nuttig hergebruik. Het zuiveren van afvalwater is mede gericht op het terugwinnen en gebruik van waardevolle stoffen en energie. Dit alles heeft een verbinding met de maatschappij, zoals de tuien van de brug het brugdek dragen van participatie en maatschappij, als laatste ontwikkelpad. Dit ontwikkelpad is de drager waarmee de transitie naar de toekomst mogelijk wordt gemaakt. Hierbij zijn het uitwisselen en delen van kennis en informatie van groot belang, evenals de samenwerking aan innovaties in voorbeeldprojecten.

Voorbeeldprojecten
De komende jaren werken we aan onderzoeken en beproeven van nieuwe mogelijkheden in voorbeeldprojecten, zoals het project RINEW. Een decentrale zuivering waarbij gezuiverd water wordt ingezet in stadslandbouw. Maar ook het scheiden van stromen in de Rotterdamse Agniesebuurt, Rozenburg of het centrum van Capelle a/d IJssel. Op de grotere afvalwaterzuiveringen produceren we biogas en wordt gewerkt aan het terugwinnen van fosfaat op grote schaal. Met de strategie werken gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijf aan een veelkleurig palet van projecten samen met bewoners, bedrijven, corporaties etc. aan de nieuwe mogelijkheden voor afvalwater en regenwater.

bron: www.rotterdam.nl/detoekomstvandeafvalwaterketen