Nieuws

Ledenbrief: Voortgang en resultaat samenwerking

Ledenbrief: Voortgang en resultaat samenwerking

Jaarlijks worden de voortgang en het resultaat van de regionale samenwerking in de waterketen in het kader van de landelijke afspraken in het Bestuursakkoord Water door de projectorganisatie in beeld gebracht. 

Deze afspraken hebben betrekking op de beperking van de stijging van de kosten, het vergroten van de kwaliteit en het verminderen van de kwetsbaarheid.

Lees de volledige ledenbrief

Bijlages

bijlage 1 Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen 
bijlage 2: Goede voorbeelden van samenwerking in de waterketen