Nieuws

Ambtelijke bijeenkomst Rotterdam

Ambtelijke bijeenkomst Rotterdam

Op woensdag 15 juni was Rotterdam de ontmoetingsplaats van de ambtelijke contactpersonen in de samenwerking in de waterketen. Tijdens diverse bezoeken en presentaties werden innovatieve oplossingen gedeeld waarbij de samenwerking met de stad, het waterschap en het drinkwaterbedrijf centraal stond.

 

Na de ontvangst in de Oude Haven gaf Peer Cox namens de gemeente Rotterdam toelichting op het Rosa project. In dit project werken de gemeente Rotterdam, waterschap Hollandse Delta, het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard intensief samen om hun gezamenlijke ambities in en voor de Rotterdamse afvalwaterketen waar te maken. Hiertoe hebben ze in 2013 een samenwerkingsovereenkomst gesloten: Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen (RoSA). 

Rinew

Na deze presentatie werd de groep per Watertaxi naar stadsboerderij Uit Je Eigen Stad gebracht. Hier gaf Martijn Klootwijk namens Samenwerken aan Water toelichting op de handreiking Gezamenlijke Investeringsprogramma. Deze handreiking is ontwikkeld omdat er medio 2016 slechts beperkte ervaringen zijn met gezamenlijke investeringsprogrammering. De regio’s die ermee aan de slag zijn, geven aan dat het erg zoeken is naar de invulling en uitwerking. De handreiking is bedoeld om gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven verder te ondersteunen bij het vormgeven van een gezamenlijk investeringsprogramma.

Han de Griek presenteerde aansluitend namens Evides het RINEW project. Uit afvalwater kunnen veel waardevolle grondstoffen terug worden gewonnen, zoals water, papiervezels en fosfaat. In de toekomst misschien ook wel zink en goud. RINEW staat voor Rotterdam Innovative Nutrients Energy and Watermanagement en doet onderzoek naar innovatieve en duurzame manieren van hergebruik van nutriënten, energie en water afkomstig uit afvalwater. RINEW zet in op afvalwaterzuivering in stedelijk gebied waarbij de teruggewonnen grondstoffen zoveel mogelijk lokaal opnieuw gebruikt worden. Na afloop werd door de groep de onderzoekslocatie bezocht.

waterplein

In de middag had de groep de keuze uit twee programma’s. Zo was het mogelijk om met de bus meer te weten te komen over RWZI Dokhaven, Europa’s grootste ondergrondse rioolwaterzuivering. De rondleiding werd verzorgd door waterschap Hollandse Delta. Een tweede groep bezocht onder begeleiding van Johan Verlinde (asset manager water) de waterberging Museumparkgarage en het Benthemplein.

Schermafbeelding 2016-06-21 Om 14.30.25

Een hoosbui aan het einde van de middag maakte het plaatje van deze water-excursie compleet. Onder het genot van een drankje kwam de groep uiteindelijk weer samen in de Oude Haven. Het slotwoord was aan Jaap de Ron, namens Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard waarbij de deelnemers dieper ingingen op de visie en ambities in de verdere toekomst op het gebied van water.