Nieuws

Vacature Beleidsmedewerker Water & Landelijk gebied

Vacature Beleidsmedewerker Water & Landelijk gebied

Bij het Expertisecentrum Fysiek Domein van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag is de volgende vacature beschikbaar: Beleidsmedewerker Water & Landelijk gebied 

De afdeling
Het Expertisecentrum Fysiek domein houdt zich bezig met onder andere: wonen, energie, omgevingsrecht, water, grondbeleid en milieu. Op deze terreinen behartigt de afdeling de belangen van de gemeenten. Er is veel contact met betreffende ministeries en Tweede Kamerleden. Ook het adviseren van gemeenten hoort bij de taken van de afdeling.

Werkzaamheden
De hoofdfunctie is water. Daarnaast wordt actieve betrokkenheid bij het programma landelijk gebied verwacht. Op het waterterrein speelt veel. Bestuursakkoord water: In samenwerking met het Rijk IPO en de Unie van Waterschappen stimuleren we gemeenten en waterschappen meer samen te werken, om zo de doelmatigheid van de waterketen te vergroten. Daarnaast monitoren we de voorvoortgang en de financiële doelmatigheid en onderzoeken we de (toekomstige) financiering van het waterbeheer in Nederland. Bestuursovereenkomst deltaprogramma: Binnen het deltaprogramma aan waterveiligheid, de beschikbaarheid van zoetwater, het verbeteren van de waterkwaliteit en de ruimtelijke adaptatie aan klimaatverandering. Ten slotte denken we mee over hoe de huidige waterwetgeving er onder de Omgevingswet uit komt te zien.

Lees meer