Nieuws

Waterbeheerplan (WBP5) vastgesteld door Rijnland

Waterbeheerplan (WBP5) vastgesteld door Rijnland

Goed waterbeheer is van groot belang voor iedereen die woont of werkt binnen het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. Rijnland stelt elke zes jaar in een Waterbeheerplan vast welke maatregelen nodig zijn om de taken voor droge voeten en schoon water zo goed mogelijk uit te voeren.

WBP5: samenwerken aan droge voeten en schoon water

Het algemeen bestuur van Rijnland heeft op 9 maart 2016 het nieuwe Waterbeheerplan (WBP5) vastgesteld. Daarmee realiseert Rijnland de ambities uit het coalitieakkoord, zodat ons gebied nu en in de toekomst goed beschermd wordt tegen overstromingen en wateroverlast, er een goede waterkwaliteit ontstaat, het afvalwater op duurzame wijze wordt gezuiverd en de grondstoffen worden hergebruikt. In het WBP5 staat samen werken met onze omgeving aan water centraal. Rijnland wil samen met zijn omgeving werken aan duurzaam en efficiënt waterbeheer tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Nu het plan gereed is kan de uitvoering starten. Het WBP5 is rechts te downloaden.

Digitaal magazine: Waardevol Water

Om het waterbeheerplan voor iedereen toegankelijk te maken is er een online magazine gemaakt. In dit magazine, Waardevol Water,  kunnen geïnteresseerden lezen over wat Rijnland de komende jaren gaat doen en welke ambities wij daarbij hebben. Wil jij er achter komen hoe wij de komende jaren omgaan met het waardevolle water in ons gebied? Neem dan een kijkje in het magazine .