Nieuws

Oasen sluit concentraatleiding bij Schuwacht aan op persriool

Oasen sluit concentraatleiding bij Schuwacht aan op persriool

In december 2015 sloot Oasen in Krimpen aan de Lek een concentraatleiding aan op een persrioolleiding van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). Met de aansluiting bereikten we een belangrijke mijlpaal in de samenwerking ‘Waterketen Krimpenerwaard’.

Door de nieuwe aansluiting stroomt er vanaf mei 2016 afvalwater van zuiveringsstation Schuwacht via de rioolleiding naar afvalwaterzuivering De Groote Zaag. Daar wordt de stroom gezuiverd tot schoon oppervlaktewater.
 
Nabehandelen afvalwater
De afvalwaterstroom ontstaat door de nieuwe manier waarop Oasen in de loop van 2016 op Schuwacht het drinkwater gaat zuiveren: met membraanfiltratie. De stoffen die het membraan uit het grondwater haalt, komen in een reststroom terecht: het afvalwater, ook wel ‘concentraat’ genoemd. Dit concentraat mag niet zomaar op de rivier de Lek worden geloosd. We moeten dit eerst nabehandelen. Een taak die we door samenwerking met het Hoogheemraadschap kunnen overdragen.
 
Samenwerking in ‘Waterketen Krimpenerwaard’
De samenwerking tussen HHSK en Oasen kwam tot stand na intensief bestuurlijk en technisch overleg. De aansluiting van de leiding van Oasen op het persriool is een belangrijke stap in het samenwerkingstraject met ‘Waterketen Krimpenerwaard’. In dit traject slaan Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard en Oasen de handen ineen om efficiënte en duurzame oplossingen te bedenken waarmee we elkaar kunnen helpen.

De concentraatleiding van Oasen die al eerder vanaf zuiveringsstation Schuwacht is aangelegd. Deze sluiten we aan op het persriool.
De concentraatleiding van Oasen die al eerder vanaf zuiveringsstation Schuwacht is aangelegd. Deze sluiten we aan op het persriool.

Op de voorgrond de keerklep. Een van de beveiligingen die we inbouwen. De keerklep voorkomt dat het rioolwater in de leiding van Oasen kan stromen.  
Op de voorgrond de keerklep. Een van de beveiligingen die we inbouwen. De keerklep voorkomt dat het rioolwater in de leiding van Oasen kan stromen.  De rioolleiding waar een stuk is uitgezaagd. Hier plaatsen we een koppelstuk voor de verbinding met de concentraatleiding van Oasen.
De rioolleiding waar een stuk is uitgezaagd. Hier plaatsen we een koppelstuk voor de verbinding met de concentraatleiding van Oasen.
Einde van de dag. De klus is bijna geklaard. De aansluiting van de concentraatleiding op het persriool is een feit.
Einde van de dag. De klus is bijna geklaard. De aansluiting van de concentraatleiding op het persriool is een feit.

 

Bron: www.oasen.nl