Nieuws

Verslag Ambtelijke bijeenkomst Utrecht

Verslag Ambtelijke bijeenkomst Utrecht

Op woensdag 10 februari was er weer een bijeenkomst van Samenwerken aan water. In de sfeervolle Winkel van Sinkel in Utrecht waren dit keer ruim veertig ambtelijke trekkers aanwezig. 

Na de broodjes verzocht Martijn Klootwijk tijdens zijn welkomstwoord om, indien nog niet gedaan, de inventariserende enquête onder de ambtelijke trekkers in te vullen en toe te sturen.

IMG_6159

Als eerste spreker legde Jacqueline van der Feen namens 5D, coaching, training en advies uit wat de planning is voor de cursus die 5D gaat verzorgen. Deze middag was onder andere bedoeld om de leervragen te inventariseren en doelen vast te stellen voor de aanstaande trainingen.

De trainingen zijn gericht op effectieve en professionele communicatie en samenwerking. Het basiskader waarmee 5D werkt is de Transactionele Analyse. Ook daarover gaf Jacqueline uitleg. Met de na afloop opgehaalde Post-it memo’s gaat 5D aan de slag om  op basis daarvan  met een trainingsprogramma te komen. Dankzij de betrokkenheid en input van de aanwezigen is er voor 5D in ieder geval genoeg informatie verzameld om gericht aan de slag te kunnen. De cursus besttaat uit vier opleidingsdagen, te beginnen in april.

Voor de pauze gaf Gert Dekker van VNG met een korte presentatie over de diverse monitorgebieden aan,  dat het einde van de looptijd nadert. Dit gaat om de monitor maatschappelijke verantwoording van gemeentelijke watertaken, de monitor financiering gemeentelijke watertaken, de monitor ruimtelijke adaptatie en tenslotte de monitor bestuursakkoord water (BAW)

IMG_6163

Daarna was het woord aan Hans van der Eem van Welldra. Hij gaf uitleg over de update van de regionale monitor. Op basis van ervaringen van gebruikers zijn er praktische verbeteringen aangebracht. Vooraf had Hans al aangegeven welke partijen in 2015 zijn aangesloten en welke in 2016.

Daarna werd uitgelegd hoe de update werkt en hoe hem te installeren. Let vooral op de tips die hierbij zijn gegeven om te voorkomen dat informatie verloren gaat. Aan de hand van wat grafieken werd ook nog een mooi beeld geschetst over de (tijd)winst die er door middel van monitoring bij de betrokkenen behaald kan worden.

Gert Dekker sprak na de pauze over de regionale samenwerking, de invoering van de Omgevingswet en de consequenties die deze wet allemaal met zich meebrengt. Er werd onder andere gewezen op deregulering, valkuilen op korte termijn en hoe te anticiperen op de ingrijpende organisatorische wijzigingen. De nadruk werd gelegd op het efficiënt en doelmatig samenwerken en samen investeren. Nog niet overal zijn de gewenste slagen gemaakt. Het is duidelijk dat dat de komende vijf jaar, in deel twee van het traject, wel moet gaan gebeuren.

In het verhaal van de koepels werd tot slot de nadruk gelegd op de te volgen strategie en de uitwerking van afspraken met de betrokken organisaties.

Zoals vooraf gemeld werd zijn de volgende themabijeenkomsten in Gouda (10 maart) en Zwolle (24 maart). Voor de volgende ambtelijke trekkersbijeenkomst op 13 april wordt naar een locatie gezocht, waarbij het ook nog mooi zou zijn als op die locatie iets te zien is waar men wat van kan opsteken. Iedereen die daar ideeën over heeft wordt verzocht contact op te nemen met Martijn Klootwijk. Schroom ook niet om interessante partners uit nodigen en mee te nemen. 

Download hier alle presentaties