Nieuws

Evaluatie regio Noordelijke Vechtstromen

Evaluatie regio Noordelijke Vechtstromen

In 2013 is met de ondertekening van het bestuursakkoord gestart met de samenwerking Noordelijke Vechtstromen.In deze ambtelijke notitie geven wij een tussentijdse evaluatie van hetgeen inhoudelijk bereikt is (wat-vraag) en de werkwijze van samenwerking (de hoe-vraag). De evaluatie vormt de basis voor het Bestuursakkoord 2.0 met looptijd 2016-2020. 

Partijen hebben in het bestuursakkoord de ambitie geformuleerd om kosten in de waterketen te besparen (€ 4 miljoen jaarlijks structureel minder meerkosten vanaf 2020, waarvan € 2 miljoen door samenwerking1), kwaliteit te verbeteren, kwetsbaarheid te verminderen en duurzaamheid en innovatie te versterken (de zogenoemde 3Ks’en D). Deze ambities zijn vertaald in het uitvoeringsprogramma 2013 – 2016 en uitgewerkt in projectplannen voor die periode. 

De evaluatie was voorzien in 2016, maar vanuit de inhoud is urgentie ontstaan om eerder te rapporteren. Op basis van de uitkomsten van het project “verminderen kwetsbaarheid”, de signalen van medewerkers en feitelijke obstakels die de samenwerking belemmeren is, ervoor gekozen de evaluatie te vervroegen naar augustus 2015. Het uitstellen van deze evaluatie /discussie daarover zou de samenwerking doen stagneren. Bestuurlijke evaluatie vindt plaats door middel van interviews in de periode november/ december 2015. De uitkomst van deze gesprekken zijn niet in deze evaluatie verwerkt. 

Download het rapport