Nieuws

Monitoring update

Monitoring update

Het uitvoeren van een goede regionale monitor én stevig onderbouwde landelijke monitor is in meerdere opzichten van belang.

Op 1 september 2015 heeft Gert Dekker, projectleider namens de VNG, aandacht gevraagd voor het toepassen van de uniforme regionale monitor die ook wel BAWmonitor wordt genoemd. Vanaf het voorjaar van 2015 is dit model landelijk beschikbaar gesteld aan alle regio’s. Het is direct gebruikt voor de landelijke monitor over de resultaten behaald in het voorbije jaar (2014). De bereikte resultaten in de 49 regio’s zijn gepresenteerd in Water in Beeld 2014 en in de ledenbrieven van VNG en UvW die in juni 2015 zijn verstuurd naar de gemeenten en de waterschappen.

Het uitvoeren van een goede regionale monitor én stevig onderbouwde landelijke monitor is in meerdere opzichten van belang. Zowel voor de regionale, direct verantwoordelijke bestuurders als voor de belangenbehartiging in Den Haag. We willen graag sturen door op de juiste knoppen te drukken. En het jaar 2020 nadert, want we zitten ondertussen in de tweede helft en iedereen wil graag weten in welke mate de BAW-doelen gerealiseerd worden. De plannen zijn omgezet in maatregelen en de maatregelen zijn grotendeels in uitvoering. Overal in het land zijn alle partijen met enthousiasme aan de slag. We zien ook dat de drinkwaterbedrijven in alle regio’s (willen) meedoen. Met de BAWmonitor kunnen we gericht en eenduidig samen aan de doelen werken.

Kijk hier nog eens terug naar de presentatie van Gert Dekker en indien de BAWmonitor nog niet in uw regio wordt gehanteerd, neem voor 2016 het voorbeeld over van de regio’s die voorgingen.

De eerstvolgende ambtelijke bijeenkomst vindt plaats op 10 februari a.s. Daar staan we ook weer stil bij de landelijke monitoring en voorbeelden uit de regio omtrent BAWmonitor. Voor meer informatie over de BAWmonitor en ondersteuning bij de implementatie: Hans van der Eem, h.vandereem@welldra.nl.