Nieuws

Ambtelijke bijeenkomst Scheveningen

Ambtelijke bijeenkomst Scheveningen

Op maandag 30 november jl. was 'Samenwerken aan Water' te gast in het winderige Scheveningen. Gastheer was ditmaal Dunea. Voorafgaand aan de bijeenkomst was er de mogelijkheid tot bezichtiging van de productielocatie.

 

DSC01937

Co van Dongen verzorgde na de broodjes namens Dunea de inleiding en heette de aanwezigen,  dat waren dit keer de ambtelijke ‘trekkers’ van alle werkeenheden, van harte welkom. Dunea is actief in de waterketen, onder andere in Rijnland en Noordwijkerhout. De organisatie doet haar stinkende best om van rivierwater drinkwater te maken.

DSC01961

Omgevingswet 2018
Hein van Stokkom van UvW sprak als co-voorzitter van het kernteam Samenwerken aan Water over de uitdagingen voor de tweede helft van het bestuursakkoord Water. Dat het rapport van de eerste helft positief was, is natuurlijk mede te danken aan de aanwezigen. In de komende tweede helft ligt met de Omgevingswet 2018 een zware taak op het gebied van stedelijk waterbeheer, waarbij de deregulering de grootste impact heeft. “Zolang iedereen de verantwoordelijkheid pakt en vasthoudt aan de structuren worden er successen geboekt”, aldus Hein, die hierbij refereerde aan de bestuurdersbijeenkomst op 15 oktober jl. Het goede cijfer voor het tussenrapport moet door extra inzet en het waarmaken van ambities gecontinueerd worden.

DSC01965

Watercoalitie
Peter Regoort sprak vervolgens namens de Watercoalitie. Na een video, die liet zien wat watercoalitie inhoudt, volgde een korte uitleg. Peter liep langs de vijf sturingsstijlen: zelf doen, sturen via instrumenten, sturen in netwerken, samen leren en als laatste adaptief handelen. De focus ligt op dit moment op de bewustwording van watergebruik in en om het huis. Vooral actief benaderen en weten waar de kansen wel, maar ook niet liggen, zorgt ervoor dat er effectieve stappen gemaakt worden. Dat is ook nodig, want het is een tijdrovend traject. Aan de slag gaan, samenwerking zoeken en doorpakken is het credo.

IMG_5775

Standaardisatie voor beter gegevensbeheer
Na de pauze was de beurt aan Eric Oosterom van Rioned. Hij gaf een presentatie over 'Standaardisatie voor beter gegevensbeheer’. Rioned is een nationaal kenniscentrum in het werkgebied. Uit het spreken van universele taal is winst te halen. Alleen bij uitgebreide uitwisseling van gegevens, uiteraard volgens GWSW-normen, kunnen er juiste conclusies getrokken worden en goede plannen gemaakt worden. 

IMG_5778

Dialoog
Bij de stellingen was men het in grote lijnen wel met elkaar eens. Dat de Omgevingswet een bedreiging vormt voor de lopende samenwerking werd beaamd en de noodzaak van Standaardisatie was ook geen punt van onenigheid. Bij de stellingen over burgerparticipatie in de processen en het ontschotten van budgetten in de innovatieve hoek waren de meningen meer verdeeld.

Martijn Klootwijk sloot rond 16.00 uur de middag af met de oproep om mee te doen met de Week van ons Water in 2016/2017 en het verzoek om een locatie beschikbaar te stellen voor de volgende bijeenkomst. Die staat gepland op 10 februari 2016.

Presentaties
U kunt de verschillende presentaties downloaden via de pagina documenten