november 2015

Limburgse visie

De samenwerking in de Limburgse waterketen werpt haar vruchten af. De afgelopen zes jaar is er in Midden- en Noord-Limburg 11,5 miljoen euro bespaard door meer en betere samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en Waterschapsbedrijf Limburg. Lees meer