Nieuws

Water ontmoet Water dag

Water ontmoet Water dag

Op 1 oktober 2015 vond in het PEC Zwolle Stadion de jaarlijkse Water ontmoet Water-dag plaats. 

Het project Samenwerking in de Waterketen werd in een workshop gepresenteerd door landelijk projectleider Hein van Stokkom en regionaal programmamanager Hans Schepman. Hein ging met de deelnemers in op de 10 concrete succesfactoren voor het behalen van de doelen voor de waterketen uit het Bestuursakkoord Water.

Hein

Hans Schepman ging daarna in op de inrichting en werkwijze in de regio. Rivus is een van de 49 van onderop gevormde regio’s. Beide presentaties treft u hierbij aan:

Presentatie Samenwaw bij Water ontmoet Water

Presentatie RIVUS WOW 1 oktober 2015

 

In een andere workshop presenteerden Jos Jogems van waterschap Vechtstromen en Alex Veltman van Waternet de energie- en grondstoffenfabriek (EFGF). Dit aandeel van de waterschappen aan de circulaire economie was aan het eind van de dag winnaar van de innovatieprijs. Hein van Stokkom, voorzitter van de jury, overhandigde de prijs aan de heer Jogems.

Wow2