Nieuws

Vechtstromen: Samenwerken levert bijna drie miljoen euro op

Vechtstromen: Samenwerken levert bijna drie miljoen euro op

De gemeente Enschede en het waterschap Vechtstromen hebben samen onderzocht welke maatregelen moeten worden genomen om dit te verbeteren en hoe samenwerking kan leiden tot een besparing in investeringen

Wanneer de gemeente Enschede en waterschap Vechtstromen ieder voor zich maatregelen zouden nemen om de werking van riolering en rioolwaterzuivering in Glanerbrug te verbeteren, zou dat een investering van ruim € 9 miljoen vergen. ‘Het onderzoek heeft uitgewezen dat door met de gemeente Enschede samen te werken een aantal maatregelen niet meer nodig zijn,’ zegt Roel van der Veen, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap. ‘Hiermee realiseren we een besparing van bijna € 3 miljoen aan investeringen. Dat is belastinggeld dat niet wordt uitgegeven.’

‘Door samen te werken en over onze eigen grenzen heen te kijken, konden we slimmere maatregelen bedenken, die goedkoper zijn en toch hetzelfde effect hebben. Dat levert een aanzienlijke besparing voor onze bewoners op! Wat ons betreft gaan we in de toekomst op deze voet met elkaar verder’, zegt wethouder Hans van Agteren.

Verbeteringen

Om de waterzuivering in Glanerbrug te ontlasten gaat de gemeente Enschede een deel van het afvalwater dat nu nog naar Glanerbrug gaat, afvoeren naar de waterzuivering in Enschede. Het waterschap past op haar beurt de waterzuivering in Glanerbrug aan en zal een deel van de Glanerbeek – waarin het gezuiverde afvalwater wordt teruggebracht - natuurlijker inrichten. Hiermee voldoet de beek straks aan de eisen die worden gesteld vanuit de Kaderrichtlijn Water, dat inzet op duurzaam, schoon oppervlaktewater en op de bescherming van onze toekomstige drinkwatervoorziening.

Planning

Nog dit jaar start het waterschap met het aanpassen van de waterzuivering en in 2016 gaat de gemeente Enschede een deel van de riolering in Glanerbrug aansluiten op de riolering van Enschede. Ook start het waterschap binnenkort met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Glanerbeek, die tot 2019 in beslag nemen. In 2020 wordt het project afgesloten en geëvalueerd.

Bron: Waterschap Vechtstromen