Nieuws

Samenwerkingskansen in de waterketen

Samenwerkingskansen in de waterketen

Woensdag 17 juni 2015 organiseerde Samenwerken aan Water weer een symposium. Plaats van handeling was ditmaal de Lutherse Kerk in Breda, waar vijf sprekers aanwezig waren. Gastheren Martijn Klootwijk en Jelle Roorda mochten een gevarieerd programma aanbieden.

Namens Samenwerken aan Water opende Gert Dekker de middag. Zoals gebruikelijk werd de stand van zaken doorgenomen met daarbij een uitgebreid verhaal over de inzet van kenniscoaches en eventuele uitbreiding daarvan. Na het verhaal van Dekker volgde een presentatie van Waterschap Rivierenland. Erik de Pooter vertelde over de samenwerking tussen de diverse drinkwaterbedrijven en WSRL. De nadruk ligt de komende jaren vooral op projectmatige samenwerking, waarbij De Pooter diverse voorbeelden liet zien.

Als laatste voor de pauze kwam Nila Taminiau van Peel en Maasvallei aan het woord. Gezamenlijke hydrologische modellering voor waterschap, drinkwaterbedrijf en provincie was haar onderwerp. Aan de hand van succesmodel Ibrahym werd de meerwaarde van een dergelijk model duidelijk aangetoond.

Frank Verwijmeren van Brabant Water gaf uitleg over de ontwikkeling van het grondwatermeetnet, waarbij verregaande samenwerking tussen drinkwaterbedrijven en  gemeenten onontbeerlijk is. Tot slot vertelde Co van Dongen en ‎Rob Noordhuizen namens Dunea wat waterbedrijven nu exact doen om de drinkwaterkwaliteit hoog te houden. Onder andere was er aandacht voor de toegepaste technieken en de uitdagingen die er de komende jaren liggen te wachten. De inspirerende middag werd afgesloten met een borrel in cafe Dickens & Jones op de Grote Markt.

Download hier alle presentaties van deze middag