Nieuws

Ledenbrief UvW & VNG

Ledenbrief UvW & VNG

Gemeenten en waterschappen liggen goed op koers met de uitvoering van de afspraken over samenwerking in de waterketen.

 

Op dit moment hebben gemeenten en waterschappen gezamenlijk al € 175 miljoen op de jaarlijkse kosten bespaard (45% van de besparingsdoelstelling in 2020). Dat blijkt uit de jaarrapportage (voorjaar 2015) van VNG en Unie van Waterschappen over voortgang en resultaat van de regionale samenwerking in het kader van doelmatig waterbeheer.