Nieuws

Verbreed aanbod programma kenniscoaches

Verbreed aanbod programma kenniscoaches

In de praktijk blijkt dat de inzet van kenniscoaches werkt. Het programma loopt tot eind 2016 en wordt uitgebreid met regionale bijeenkomsten, collegiaal advies en ondersteuning voor trekkers in de regio.

Het programma kenniscoaches is in 2012 gestart en loopt tot eind 2016. Het hoofddoel is om de samenwerkende partijen in de regio te ondersteunen met inhoudelijke kennis en procesvaardigheden. Op die manier kunnen kenniscoaches een bijdrage leveren om tot de juiste afwegingen te komen bij het nemen van concrete investerings- en beheerbeslissingen. Zo zijn zij als het ware een katalysator van de regionale samenwerking.

Succesvolle formule

Op basis van de ervaringen in de eerste helft van het programma blijkt dat de inzet van kenniscoaches werkt. Met zijn of haar ervaringskennis (inhoud en proces) zorgt een kenniscoach daadwerkelijk voor een versnelling en verdieping van de regionale uitwerking van de doelstellingen van het Bestuursakkoord Water. Hier leest u ervaringen van opdrachtgevers van de kenniscoaches.

"De kenniscoaches dachten actief mee en door de inbreng van hun eigen ervaringen zorgen zij voor een versnelling in onze denkprocessen."

Uitbreiding programma

De laatste twee jaar van het programma verbreden we het aanbod met:

De verbreding sluit aan bij de huidige fase van de samenwerking: van planvorming naar uitvoering. Het karakter van het programma blijft voor en door de praktijk.

"De kenniscoach sprak meteen onze taal. Hij sloot goed aan bij de praktijkgerichte club die wij zijn. Het hele idee dat hij als relatieve buitenstaander met een frisse blik naar onze afspraken keek, hielp enorm. De kenniscoach heeft het traject echt vlot getrokken en we hebben mede daardoor concrete resultaten geboekt."

Breed inzetbaar

De ervaringskennis van de coaches is breed en richt zich op verschillende onderdelen van het stedelijk waterbeheer en de afvalwaterketen, zoals:

  • meten, monitoring en gegevensbeheer;
  • assetmanagement (optimaal beheer voorzieningen);
  • gemalenbeheer
  • optimalisatiestudies stedelijk watersysteem en afvalwaterketen;
  • gezamenlijke planvorming;
  • heroverwegen investeringen;
  • financiële methodieken;
  • betrekken management en/of bestuur bij regionale aanpak;
  • regie en sturing regionale aanpak;
  • vastleggen en verankeren regionale aanpak.

Beschikbaar tot eind 2016

Denkt u er over om bij de samenwerking in uw regio een kenniscoach te betrekken? Of hebt u in uw regio behoefte aan een thematische bijeenkomst of collegiaal advies en reflectie op uw regionale uitvoeringsplannen? Het verbrede kenniscoachprogramma is nog tot eind 2016 beschikbaar. Voor meer informatie en overleg kunt u terecht bij de coördinator bij Stichting RIONED, Gert Dekker: telefoon 0318-631111, mail gert.dekker@rioned.org.

Wilt u weten wie de kenniscoaches zijn? Zij stellen zich voor op hun persoonlijke webpagina's.