Nieuws

Water centraal in de directe leefomgeving

Water centraal in de directe leefomgeving

Maak van 17 tot en met 25 april kennis met water in uw omgeving tijdens de Week van ons water. Deze week staat bol van activiteiten over water in Midden- en West-Brabant. 

Zo worden er gastlessen over water gegeven; staan de deuren open van een aantal rioolwaterzuiveringen en gemalen, kun je in Breda en Bergen op Zoom wandelen in het oude riool en zijn er leer- en doespelletjes over water voor kinderen bij bezoekerscentra en kinderboerderijen. Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op www.weekvanonswater.nl

Water is onlosmakelijk verbonden met ons leven. Tijdens de Week van ons water kan iedereen in zijn of haar gemeente zien en ervaren dat water niet vanzelfsprekend is. De Week van ons water is een initiatief van de gemeenten in Midden- en West-Brabant en waterschap Brabantse Delta. 

Waterbewustzijn
Landelijk staat de bewustwording van water hoog op de agenda. Gemeenten en waterschappen werken nauw samen om bewoners en bedrijfsleven meer bewust te maken van de waarde en het belang van schoon en veilig water. De Week van ons water is één van de manieren om het water dicht bij burgers en bedrijven te brengen en daarmee het waterbewustzijn te vergroten.

Volg de week van ons water online
Volg de Week van ons water via @wvow2015 om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Gebruik zelf ook #wvow2015 en kijk op www.weekvanonswater.nl

Partners
De Week van het water werd twee keer eerder georganiseerd door de Gemeente Breda en waterschap Brabantse Delta. Dit jaar zijn de gemeenten en waterschappen binnen de samenwerking in de afvalwaterketen in Midden- en West Brabant benaderd om mee te doen. Zestien gemeenten doen enthousiast mee: Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Steenbergen, Waalwijk, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. Ook zijn Brabant Water, Evides, waterschap Brabantse Delta, de Watercoalitie, Ons Water, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant partner in deze week.