april 2015

Waterschappen staan voor innovatie in de waterketen

De waterketen efficiënter maken is en blijft het streven van de waterschappen. De Unie van Waterschappen waardeert daarom de aanmoediging van de Adviescommissie Water in haar advies van 20 april om innovatie in de waterketen verder te versterken. Lees meer

Afvalwater is waardevol

De gemeente Veghel organiseerde samen met Water Ontmoet Water (WOW) een bijeenkomst om daarmee de kansen in beeld te brengen die samenwerking biedt voor de diverse partijen: voor de lozer, de gemeente en de zuiveraar. Lees het verslag van deze dag en de daarbij behorende presentaties. Lees meer