Nieuws

Tijdschrift Waterkracht over Samenwerking in de waterketen

Tijdschrift Waterkracht over Samenwerking in de waterketen

In februari ontvangen bijna 9.000 professionals uit de Nederlandse watersector een exemplaar van het tijdschrift Waterkracht. Dit blad is gewijd aan de samenwerking in de waterketen.

Met dit tijdschrift willen de Unie van Waterschappen, de VNG en de Vewin de samenwerking onderstrepen, zoals die zich de afgelopen jaren in het kader van het Bestuursakkoord Water heeft ontwikkeld in de waterketen.

Waterkracht beschrijft goede voorbeelden van praktische samenwerking in de waterketen uit alle hoeken van het land. Daarnaast geven onder andere de projectleiders van de 3 koepelorganisaties, de voorzitter van de Visitatiecommissie en de minister van Infrastructuur en Milieu hun visie op wat tot nu toe is bereikt, maar vooral ook over de toekomst.