Nieuws

Water ontmoet Water bijeenkomst

Water ontmoet Water bijeenkomst

Vanaf het jaar 2015 zal Samenwerken aan Water op de agenda staan van het initiatief Water ontmoet Water (WoW). 

We hebben het plan opgepakt om beide trajecten met elkaar te versterken. Water ontmoet Water (WOW) organiseert en stimuleert, als platform, de landelijke ontmoeting van waterbeheerders van rijk, provincies, gemeenten, havenbedrijven en waterschappen. WOW beoogt de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van samenwerking tussen waterbeheerders.

Activiteiten van Samenwerken aan Water met WOW zullen in 2015 zijn:

  1. Samen organiseren van een bijeenkomst op een actueel/aansprekend thema in 2015
  2. Sessie tijdens WOW-dag (op 1 oktober 2015)
  3. WOW zal proces van personele uitwisseling toelichten tijdens een bijeenkomst van Samenwaw

 

Op 19 maart 2015 vindt een bijeenkomst over de afvalwaterketen plaats in Veghel. De gemeente Veghel organiseert samen met Water Ontmoet Water (WOW) deze bijeenkomst om daarmee de kansen in beeld te brengen die samenwerking biedt voor de diverse partijen: voor de lozer, de gemeente en de zuiveraar. Samen optrekken in de afvalwaterketen (kennis delen en samen zoeken naar oplossingen tegen de maatschappelijke laagste kosten) verbetert de relatie tussen de verschillende instanties, komt de kwaliteit ten goede en reduceert kosten.

Meer informatie