Nieuws

Rechtsvormen & Fiscaliteit

Rechtsvormen & Fiscaliteit

De Unie van Waterschappen heeft samen met de Stowa door adviesbureau Berenschot een rapport laten opstellen over het juridische landschap bij uitvoering van de waterschapstaken.

Het rapport ‘Juridische Handreiking Duurzame Energie en Grondstoffen Waterschappen' is in november 2014 uitgebracht op het congres 'De Weg van het Water' in Maarssen. Dit rapport bevat een hoofdstuk over ‘Samenwerking en rechtsvormen’. De beschrijving van de juridische aspecten bij de keuze voor een rechtsvorm is ook voor de samenwerking in de waterketen van waarde. Daarnaast zijn de hoofdstukken over aanbesteding, staatssteun en de fiscale onderwerpen bijzonder interessant.

De VNG heeft in het programma 'Slim samenwerken', dat tot 2015 heeft bestaan, de gemeenten van advies gediend over de mogelijkheden tot gerichte samenwerking. Dit programma richtte zich in eerste instantie op vormen van intergemeentelijke samenwerking en wat daarbij komt kijken. Er zijn veel bijeenkomsten gehouden en diverse publicaties verschenen (zie de VNG-website onder Bestuur/Gemeentelijke samenwerking). De handreiking ‘Grip op samenwerken’ van april 2013 geeft een handzaam overzicht van de meest voorkomende juridische en organisatorische vormen van gemeentelijke samenwerking. Ingegaan wordt op de mogelijkheden die er zijn om (meer) grip en sturing te krijgen. Ook deze informatie is interessant vanuit het oogpunt van samenwerking in de waterketen.

In januari 2015 is door Twynstra Gudde het afwegingskader geschreven voor het waterschap.

Door: Ruud van Esch