Nieuws

Grote besparingen door betere samenwerking gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven

Grote besparingen door betere samenwerking gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven

 

De waterorganisaties van gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben de besparing van 450 miljoen euro vanaf 2020 bijna gehaald. Daardoor blijven de kosten voor drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering ook in de toekomst binnen de perken.

Dat concludeert Karla Peijs, voorzitter van de Visitatiecommissie Waterketen.
 
Peijs overhandigde het eindrapport van de commissie vandaag aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De onafhankelijke Visitatiecommissie Waterketen heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van afspraken over regionale samenwerking in de (afval)waterketen, die zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord Water 2011. Daarbij is de hoofdvraag of de afgesproken doelen voor kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit vanaf 2020 leiden tot een structurele besparing van 450 miljoen euro per jaar.
 
Minister Schultz bedankte de commissie en complimenteerde de waterorganisaties dat ze gezamenlijk de handen in elkaar hebben geslagen. Op het gebied van beheer en onderhoud wordt steeds meer gezamenlijk opgetrokken en ook bij het beslissen over investeringen. “Ik ben tevreden dat de beoogde besparing van 450 miljoen in 2020 bijna is gehaald. En met extra afspraken gaan we ook de laatste meters maken. Die ambitie hebben we nodig om de kosten voor alle mensen minder te laten stijgen! Daar gaat het om. Dat hadden we voor ogen toen we de afspraken maakten in het Bestuursakkoord Water in 2011.”
 
Minister Schultz gaf tijdens haar reactie op het rapport aan dat er een nieuwe fase begint; de fase van uitvoering. Er liggen concrete afspraken en het is nu aan alle partijen om die afspraken uit te voeren. Waar het nodig is, kan de waterketen op hulp rekenen.

Download de rapportage