Nieuws

Dunea en Rijnland samen in beheer afvalwaterketen

Dunea en Rijnland samen in beheer afvalwaterketen

Op 17 december ondertekenden het hoogheemraadschap van Rijnland en drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea een samenwerkingsovereenkomst. Hierin staan afspraken om samen te werken in het beheer en onderhoud van de Rijnlandse persleidingen.

De beide organisaties werken al jaren samen 'in de waterketen', sinds 2013 onder de naam Samenwerking Waterketen. Beheer en onderhoud van de afvalwaterpersleidingen wordt een nieuwe activiteit onder deze vlag. Dunea loopt voor in processen en asset management en daar kan Rijnland veel van leren. Daarnaast wil Dunea meer kennis opdoen over afvalwaterbeheer. Nu beide organisaties de handen ineen slaan, wordt het beheer en onderhoud van de afvalwaterpersleidingen de komende drie jaar doelmatiger.

Samen werken
Per 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid over het beheer en onderhoud van de afvalwaterpersleidingen officieel over op Dunea voor een periode van drie jaar. Per onderwerp is inmiddels afgesproken waar Dunea zal overnemen, waar wordt samengewerkt en wat Rijnland zelf blijft doen.

Rijnland en Dunea geloven in samenwerking in de waterketen om op termijn besparingen te realiseren. De samenwerking levert op korte termijn een kwaliteitsimpuls  op het gebied van beheer en onderhoud van persleidingen inclusief het toepassen van asset management, en minder kwetsbaarheid in de bedrijfsvoering.

Leertraject
De samenwerking tussen beide organisaties moet vooral worden gezien als een leertraject. "Dunea loopt voor in asset management in waterleidingen en daar kunnen wij van leren," verklaart Hans Schouffoer, hoogheemraad bij Rijnland. "Dunea wil graag testen of de vergaarde kennis en ervaring net zoveel profijt kan hebben voor Rijnland en daarmee voor de inwoners van onze gezamenlijke verzorgingsgebieden," voegt Dunea-directeur Piet Jonker toe. "Wij willen durven meebewegen in de maatschappij en ervaring met schaalvergroting opdoen."

Commissie Peijs zeer positief
De Visitatiecommissie Waterketen onder leiding van Karla Peijs heeft vorige week haar eindrapport uitgebracht en het samenwerkingsverband van regio Rijnland ‘zeer positief' beoordeeld. De betrokkenheid van gemeenten en drinkwaterbedrijven bij het realiseren van meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid en minder kosten in de afvalwaterketen is niet onopgemerkt gebleven. De commissie heeft vertrouwen in de voortgang van de reeds ingezette weg en de afgesproken besparingsdoelstellingen.

Alle betrokkenen