Nieuws

Einde in zicht voor slibtransport Laren en Blaricum

Einde in zicht voor slibtransport Laren en Blaricum

Samenwerkende partijen willen een einde maken aan het rijden met zware vrachtwagens door de smalle straten van Laren en Blaricum voor het transport van rioolslib. De eerste stap naar een ondergrondse voorziening is gezet.

Naar verwachting rijden de vrachtwagens met rioolslib vanaf eind volgend jaar niet meer door de smalle straten van Blaricum en Laren. Plannen voor een ondergrondse leiding vanaf de RWZI Blaricum naar een buffer met laadplek langs de A27 bij Eemnes zijn in ontwikkeling.

Johan de Bondt, dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Ype Heijsman, directeur Netwerkmanagement Midden Nederland, district Zuid van Rijkswaterstaat, wethouder Liesbeth Boersen van de gemeente Blaricum en wethouder Ton Stam van de gemeente Laren hebben hiervoor dinsdag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het college van B&W van Laren heeft over de financiering van het project al een positief besluit genomen, zo ook het Dagelijks Bestuur van het waterschap. De gemeenteraden van Blaricum en Eemnes beslissen hierover in november.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) bevindt zich aan de oostzijde van Blaricum. Bijna dagelijks wordt rioolslib afgevoerd vanaf de RWZI richting de A1 naar Amsterdam. De route van de vrachtwagens loopt via de bebouwde kom van Blaricum en Laren. De RWZI is eigendom van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De RWZI verwerkt vuil water van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Waternet, de uitvoerende organisatie van het waterschap voert het project uit. De locatie van de aan te leggen buffer met laadplek is eigendom van Rijkswaterstaat, die bereid is mee te werken aan deze oplossing.

Bron; Laarder Courant De Bel