Nieuws

Ambtelijke bijeenkomst in Amersfoort

Ambtelijke bijeenkomst in Amersfoort

Donderdag 28 augustus 2014 organiseerde Samenwerken aan Water in Amersfoort een Ambtelijke Trekkersbijeenkomst. ‘Trekkers’ van een aantal werkeenheden wisselden daar van gedachten over interessante thema’s rond samenwerken in de waterketen.

 

Beheer en onderhoud

Na de opening door Guy Henckens gaf Harold Soffner van AS50 (Noordoost-Brabant) een presentatie over hoe om te gaan met beheer en onderhoud in de samenwerking. Hij concludeerde onder meer dat er draagvlak is voor een efficiëntere uitvoering van taken vanuit een regionale samenwerking. Daarbij is het ook mogelijk om te kijken naar opties voor de bundeling van taken in een regionale uitvoeringseenheid. Omdat operationele taken inhoudelijk hetzelfde zijn, zijn die vaak eenvoudig aan te passen.

Actuele dialoog en denkstappenmodel

Ruud van Esch leidde de actuele dialoog waarin onder meer het bezoek van de visitatiecommissie aan de koplopers aan de orde kwam. Daarna lichtte Arjan Messelaar (projectleider Stowa/Rioned) het denkstappenmodel toe. Over de implementatie hiervan in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaf Robin Bos een levendige presentatie. Bas Hoefeijzers (werkgroep SWWB) sloot de bijeenkomst af met een heroverweging van investeringsmaatregelen in het gebied van de SWWB. Na de formele afsluiting zetten de deelnemers van de bijeenkomst hun dialoog verder voort in stadsbrouwerij ‘De Drie Ringen’ in Amersfoort. 

Download de presentaties