Nieuws

Gemeenten, PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier presenteren besparingsplan aan Karla Peijs

Gemeenten, PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier presenteren besparingsplan aan Karla Peijs

Op 25 augustus overhandigden de waterketenpartners in PWN-bezoekerscentrum De Hoep hun samenwerkingsplannen aan Karla Peijs, voorzitter van de Visitatiecommissie Waterketen.

Maatschappelijke kosten waterketen met 30 miljoen omlaag

Door klimaatverandering, watervervuiling en strengere kwaliteitseisen, stijgen de maatschappelijke kosten van schoon water. Om schoon water in de toekomst betaalbaar te houden, besparen gemeenten, drinkwaterbedrijf PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) vanaf 2020 jaarlijks 30 miljoen euro op drinkwater, rioleringen en afvalwaterzuivering.

Afgelopen maandag overhandigden de waterketenpartners in PWN-bezoekerscentrum De Hoep hun samenwerkingsplannen aan Karla Peijs, voorzitter van de Visitatiecommissie Waterketen.

De kostenreductie vindt plaats door verregaande samenwerking, waaronder de afstemming van investeringen, technisch onderhoud (inspecties en reiniging van riolen) en bijvoorbeeld werkzaamheden aan kabels en leidingen. Ook wordt er samen aan efficiënte bedrijfsvoering gewerkt. Door dit soort maatregelen nemen de totale kosten in 2020 met 12,5 procent af. 

Lees hier het hele persbericht

(Foto: Ed Lonnee)