Nieuws

Ons water....

Ons water....

Het lijkt heel gewoon dat er altijd schoon drinkwater uit de kraan komt. Dat we allemaal veilig zijn achter onze dijken en duinen. We hebben het ook goed geregeld. Maar het is nooit af, en het is niet vanzelfsprekend.

"Ons water" is een initiatief van: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG, IPO, Vewin, waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven

Met ons water willen we je bewust maken van het feit dat schoon, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is. We zullen de komende jaren meer moeten doen en meer moeten investeren om Nederland te beschermen tegen water. Maar ook om te kunnen blijven genieten van water. En om onze watervoorraad op orde te houden.
Op de website onswater.nl vind je voorbeelden van projecten waar we aan schoon en veilig water werken. Tips voor waterbelevenissen. En bijzondere waterverhalen van mensen die in hun dagelijkse leven met water bezig zijn.