Nieuws

Klimaatverbond helpt nieuwe wethouders bij energietransitie

Klimaatverbond helpt nieuwe wethouders bij energietransitie

Straks autorijden, koken en er warmpjes bijzitten terwijl olie en gas schaarser worden? Hoe doen we dat? Het Klimaatverbond organiseert vanaf juni door het hele land Masterclasses Energietransitie voor nieuwe wethouders.

In één ochtend krijgen nieuwe wethouders informatie over technieken, subsidies, samenwerking met stakeholders en het creëren van draagvlak. Hiervoor heeft het Klimaatverbond input gekregen van de deelnemende regio's, de rijksoverheid, provincies en partners zoals Stichting Oikos en adviesbureau Van Beek.

De informatie wordt gebundeld in een reader en gepresenteerd tijdens de stevige bijeenkomsten. Op deze manier biedt het Klimaatverbond handreikingen om doelen op het gebied van energie-zelfvoorziening daadwerkelijk te halen en zo de economie en de maatschappij klaar te stomen voor de toekomst. De masterclasses vinden in juni plaats in Gelderland en Noord-Holland, in september volgen Drenthe en andere provincies. Zie voor nadere informatie ook de website www.masterclassenergietransitie.nl.

De Gelderse data en locaties zijn:

 •     12 juni: gemeentehuis Arnhem
 •     13 juni: gemeentehuis Nijkerk
 •     25 juni: gemeentehuis Bronckhorst
 •     26 juni: gemeentehuis Tiel

De Gelderse masterclasses duren van 9 tot 14 uur, inclusief netwerklunch.

Voor Noord-Holland zijn de volgende data gepland:

 • 23 juni: regio Noord-Holland Noord (locatie: kantoor RUD-NHN, Hoorn)
 • 26 juni: regio Noord-Holland Midden (locatie: stadhuis van Zaanstad)
 • 27 juni: regio Noord-Holland Zuid (locatie: gemeentehuis Bussum)

Voor alle drie de Noord-Hollandse sessies geldt: ontvangst vanaf 08:00 uur (met klein ontbijtbuffet), het programma start om 08:30 uur en rond 11:30 uur zal er worden afgesloten.

In Drenthe staat de masterclass gepland op 25 september.

Op het programma staat:

 •     Waarom energietransitie?
 •     Visie & beleid
 •     Meewerking eigen organisatie, burgers, ondernemers, organisaties, andere overheden: communicatie, samenwerken, initiëren, faciliteren (hierbij mogelijk een vingeroefening)
 •     Ruimte (fysiek en in wet- en regelgeving)
 •     Financiën (Energieakkoord)
 •     Thema's/projecten (waaronder ook: lokale energiecoöperaties, wat kun je ermee?)
 •     Monitoring en communicatie

Het geheel wordt gevat in een reader en bijbehorende website. De reader bevat daarbij ook nog meer informatie over onder andere scholingsmogelijkheden en netwerken.

Wilt u als provincie ook een masterclass faciliteren? Of wilt u als bedrijf of organisatie meedoen? Of misschien werkt u voor een gemeente of regio en wilt u ook graag een masterclass? Neem dan contact op met Tjitske.ypma@klimaatverbond.nl, dan kijken we naar de mogelijkheden.

 

(Bron: www.klimaatverbond.nl)