Nieuws

0-meting

0-meting

Binnen het Samenwerkingsverband Waterketen Groningen / Noord-Drenthe zijn 0-metingen uitgevoerd in riolering en zuiveringen. Download hier de documenten.

Het probleem bij clustersamenwerking is het beperkte inzicht in elkaars werkwijze en stand van zaken in de ontwikkeling van het rioolbeheer. Door onderdelen binnen het rioolbeheer onderling te vergelijken op een manier die voor iedereen begrijpelijk is, ontstaat inzicht in elkaars situatie. Dit kan bijdragen aan een vlotte totstandkoming van samenwerking. Ook wordt duidelijk wat we van elkaar kunnen leren, en waar verbeterpunten zitten.

Binnen het  Samenwerkingsverband Waterketen Groningen / Noord-Drenthe zijn 0-metingen uitgevoerd. Een 0-meting-Riolering en een 0-meting-Zuiveringen. De eerste 0-meting is uitgevoerd in 7 samenwerkingsclusters binnen de regio Groningen / Noord-Drenthe. In elk cluster zitten gemiddeld 4 gemeenten. Aansluitend hebben we de methodiek ook doorvertaald naar het zuiveringsbeheer van de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest.

Download 0-meting Zuiveringen

Download 0-meting Riolering