juni 2014

0-meting

Binnen het Samenwerkingsverband Waterketen Groningen / Noord-Drenthe zijn 0-metingen uitgevoerd in riolering en zuiveringen. Download hier de documenten. Lees meer