Nieuws

Ledenbrief "Voortgang samenwerking in de waterketen'

Ledenbrief "Voortgang samenwerking in de waterketen'

Gemeenten en waterschappen werken steeds intensiever samen in de waterketen. Hierdoor leveren ze een goede kwaliteit van dienstverlening met een zeer gematigde stijging van de heffingen.

De fase van ambities opstellen en plannen maken is voorbij. Gemeenten en waterschappen moeten nu, samen met drinkwaterbedrijven, volop invulling geven aan de uitvoering van maatregelen. Dat is nodig om de doelen van het bestuursakkoord water op het gebied van kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten in 2020 te halen. In de VNG ledenbrief 'Voortgang samenwerking in de waterketen' gaan we nader in op de belangrijkste ontwikkelingen in 2013.

Lees de VNG ledenbrief Voortgang samenwerking in de waterketen'

Stand van zaken

In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen. Onderdeel van deze afspraken is de aanpak voor de afvalwaterketen door gemeenten en waterschappen. De regionale uitwerking van de aanpak voor de afvalwaterketen is in volle gang. In het land vindt in circa 60 deelgebieden de regionale uitwerking van de afspraken van het bestuursakkoord plaats. Onderstaande factsheet geeft inzicht in de voortgang en het tussentijdse resultaat (peildatum februari 2014).

Download de factsheet "stand van zaken"