Nieuws

Stichting RIONED verzorgt webinars

Stichting RIONED verzorgt webinars

Stichting RIONED verzorgt webinars (=seminars op het web) om over actuele onderwerpen interactief kennis te ontsluiten en ervaringen uit te wisselen. De eerste RIONEDwebinars vinden plaats op 18 maart 2014 over actuele beleidsontwikkelingen en 8 april 2014 over prestatiegericht rioleringsbeheer.

Stichting RIONED verzorgt webinars (=seminars op het web) om over actuele onderwerpen interactief kennis te ontsluiten en ervaringen uit te wisselen. De eerste RIONEDwebinars vinden plaats op 18 maart 2014 over actuele beleidsontwikkelingen en 8 april 2014 over prestatiegericht rioleringsbeheer.

Wat is een webinar?
Het woord webinar is een samenstelling van de woorden ‘web’ en ‘seminar’. Het is een soort bijeenkomst via het internet, gericht op kennisoverdracht en uitwisseling. Alle deelnemers volgen een webinar rechtstreeks op hun eigen computer. Ze komen bij elkaar in een digitale ruimte, met dezelfde mogelijkheden als bij een fysieke bijeenkomst: eenrichtingverkeer (lesgeven, presenteren), tweerichtingverkeer (interactie tussen spreker en deelnemers) en allerichtingenverkeer (open discussie). Deelnemers kunnen de spreker(s) dus niet alleen zien en horen, maar ook op de spreker en andere deelnemers reageren.

Twee RIONEDwebinars gepland
In de komende maanden zijn de volgende RIONEDwebinars gepland:

18 maart 2014, 9u-10u – Actuele beleidsontwikkelingen

Hugo Gastkemper (directeur Stichting RIONED) gaat vanuit zijn optiek in op actuele beleidsonderwerpen zoals de visitatie, (regionale) samenwerking en de ambities van het Bestuursakkoord Water, de actuele ontwikkelingen in assetmanagement en gegevensbeheer, de klimaatbestendige stad en grondwateroverlast (zowel vochtproblemen als funderingsschade). De deelnemers bepalen zelf welke drie onderwerpen behandeld worden. Zij kunnen vooraf hun voorkeur duidelijk maken via de navolgende link.
De link naar het RIONEDwebinar: Actuele beleidsontwikkelingen (18 maart 2014 van 9u tot 10u)

8 april 2014, 9u-10u – Rioleringsbeheer: (eindelijk) weten wat je doet

Jeroen Langeveld (TU Delft en RH/DHV) pleit ervoor dat het rioleringsbeheer de overgang maakt van normgericht naar prestatiegericht, van modellen naar meten, van inspanningen naar kwaliteit van dienstverlening. In dit RIONEDwebinar gaat Jeroen in op de prikkelende vragen: Waarom zouden we deze transitie maken? Wat is daarvoor nodig? Wat levert het op? Wat kunnen we al en waar moeten we nog bijleren?
Neem deel aan het RIONEDwebinar op 8 april 2014 (9-10u): Rioleringsbeheer: (eindelijk) weten wat je doet.

Alvast voor de agenda: Er staan ook RIONEDwebinars gepland op 13 mei en 17 juni 2014.

Praktische informatie
De RIONEDwebinars beginnen om 9.00 uur en duren zo’n 60 minuten. Deelname is gratis. Iedereen kan vanachter de eigen computer deelnemen door op de betreffende link te klikken vlak voor aanvang van het webinar. In de internetbrowser maakt Adobe Connect dan verbinding met het digitale klaslokaal. Uw computer heeft een geluidskaart en internetverbinding nodig en Flash player versie 9.2 of hoger moet geïnstalleerd zijn.

Aan het begin van elk webinar geeft RIONED een korte uitleg van de vensters en de mogelijkheden om actief deel te nemen. Er kunnen maximaal 100 deelnemers tegelijk inloggen. Mocht een RIONEDwebinar vol zijn, dan krijgt men daarvan melding. Alle RIONEDwebinars worden opgenomen, zodat ze naderhand te bekijken zijn via de website www.riool.net.