Nieuws

Samenwerking afvalwaterketen goed op weg

Samenwerking afvalwaterketen goed op weg

Gemeenten en waterschappen zijn goed op weg om te besparen in de afvalwaterketen. Volgens de Visitatiecommissie Waterketen onder leiding van Karla Peijs blijft de samenwerking nog wel achter in 20% van de regio’s. De Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan er vanuit dat door een tandje bij te zetten de afgesproken besparingen uit het Bestuursakkoord Water in 2020 worden gehaald.

Gemeenten en waterschappen zijn goed op weg om te besparen in de afvalwaterketen. Volgens de Visitatiecommissie Waterketen onder leiding van Karla Peijs blijft de samenwerking nog wel achter in 20% van de regio’s. De Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan er vanuit dat door een tandje bij te zetten de afgesproken besparingen uit het Bestuursakkoord Water in 2020 worden gehaald.

De visitatiecommissie is ingesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu om de voortgang van de afspraken in het Bestuursakkoord Water voor de waterketen in kaart te brengen. De doelen van dit Bestuursakkoord: beperking van de kostenstijging met 380 miljoen euro per jaar in 2020, verbetering van kwaliteit en vermindering van kwetsbaarheid. Volgens de commissie moet de ambitie bij een deel van de regio’s omhoog om de doelen op landelijk niveau te halen. 

Hennie Roorda van de Unie van Waterschappen: “We hebben als sector getekend voor de afspraken uit het Bestuursakkoord Water en willen en kunnen die ook nakomen. Er liggen mooie kansen die we moeten  verzilveren. Er zullen overal, maar zeker in een aantal regio's, nog extra inspanningen moeten worden geleverd. Het rapport laat echter ook zien dat er al mooie resultaten worden geboekt. Er zijn volop initiatieven op het gebied van innovatie en duurzaamheid die ook leiden tot besparingen. Met deze ‘best pratices’ kunnen het peloton en de achterblijvers hun voordeel doen.”

Kees Jan de Vet van de VNG: “Gemeenten en waterschappen zijn een eind op weg. Er wordt geïnvesteerd in kennisontwikkeling en -deling en in een nieuwe aanpak in de afvalwaterketen. Daarbij is er aandacht voor innovatie en duurzaamheid. De VNG en de Unie van Waterschappen zien ook verbeterkansen en ondersteunen de regio’s met een projectorganisatie en kenniscoaches, zodat zij de gezamenlijke doelen kunnen halen.” Ook STOWA en Stichting RIONED hebben een gezamenlijke kennisagenda uitgewerkt en diverse proeftuinen ontwikkeld. De visitatiecommissie doet de oproep om in de regio ook de samenwerking met de drinkwaterbedrijven op te pakken.

 

Bron: Dit is een gezamenlijk persbericht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen