2014

Dunea en Rijnland samen in beheer afvalwaterketen

Op 17 december ondertekenden het hoogheemraadschap van Rijnland en drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea een samenwerkingsovereenkomst. Hierin staan afspraken om samen te werken in het beheer en onderhoud van de Rijnlandse persleidingen. Lees meer