2013

Samenwerking afvalwaterketen in de Hoeksche Waard

Met de ondertekening van een beheersovereenkomst en ambitiedocument op dinsdag 26 februari 2013 door de Hoeksche Waardse wethouders en de heemraad van waterschap Hollandse Delta staat een verdere samenwerking in de afvalwaterketen niets meer in de weg. Deze samenwerking kan mogelijk voor de Hoeksche Waard leiden tot een besparing van maar liefst 1,6 miljoen euro in 2020. Lees meer

Watercoalitie start met website en nieuwsbrief

Onlangs is website van het project watercoalitie gestart en in februari is de eerste nieuwsbrief uitgekomen. Watercoalitie is een initiatief van het Ministerie van IenM en brengt publieke, (vaak onverwachte) private partijen , maatschappelijke organisaties bij elkaar.  Lees meer

Interventieladder vastgesteld

De uitwerking van de stok-achter-de-deur voor de samenwerking in de waterketen overeenkomstig het Bestuursakkoord Water is in de stuurgroep Water van 13 december 2012 vastgesteld. Lees meer