2013

Nieuwbrief Watercoalitie

Door slimme combinaties levert de watercoalitie een bijdrage aan het realiseren van de maatschappelijke opgave in het waterbeheer. Dit alles in plaats van “vervelende” wetten en regels, met minder inspanning ontstaat daardoor een beter resultaat. Lees meer

Bestuursakkoord Water werkt

Het Bestuursakkoord Water werpt vruchten af. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage 'Water in beeld 2012' die minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees meer

Heeft het management de sleutel tot succes?

De realisatie van het Bestuursakkoord Water is een stevige uitdaging. Daarin speelt ook het management van gemeenten en waterschappen een belangrijke rol. Dit was het thema van een goedbezochte bijeenkomst op vrijdag 19 april 2013 in Leeuwarden. Wat kan het management concreet doen? Welke factoren spelen daarin mee? Met voorbeelden en verdieping kregen de deelnemers praktische tips en handvatten. Lees meer