2013

Minister Schultz: ‘Trots op de sector ’

Minister Schultz van Haegen ontving op 12 juni in het Utrechtse Media Plaza uit handen van dijkgraaf Jan Geluk en directeur-generaal Rijkswaterstaat Jan Hendrik Dronkers de kaart van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP). Hierop staan de 180 km waterkeringen die de komende tijd zullen worden aangepakt.   Lees meer

Hand in hand voor samenwerking in regio Rotterdam

“Samen werken aan water”. Onder dat motto sloegen bestuurders van de gemeente Rotterdam, waterschap Hollandse Delta, het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vandaag twee vliegen in één klap. Lees meer

De Liemers realiseert kostenbesparing door samenwerking in de afvalwaterketen

De samenwerking binnen de afvalwaterketen cluster Liemers is een feit. In de afgelopen periode hebben de besturen van de gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar, Rijnwaarden en Waterschap Rijn en IJssel afgesproken structureel te gaan samenwerken om de riolering en afvalwaterzuivering zo goedkoop mogelijk op kwaliteit te houden. De vier portefeuillehouders en de dijkgraaf hebben de overeenkomst ondertekend waarin de samenwerking is vastgelegd. Lees meer

Werkconferentie Bestuursakkoord Water ‘Water werkt door…..’

Tijdens de werkconferentie Bestuursakkoord Water 2013 werd ingegaan op het delen van resultaten, ideeën en goede voorbeelden. Leren van elkaar, een beter zicht krijgen op de voortgang in de praktijk en het leggen van contacten waren belangrijke ingrediënten tijdens deze middag. Lees meer