2013

LEF Symposium Waterketen 2013

Op 3 oktober 2013 vond het symposium Samenwerken aan Water in Utrecht plaats. In samenwerking met het LEF future center Rijkswaterstaat stonden tal van workshops op het programma. Daarmee konden de deelnemers elkaar inspireren om hun samenwerking te versterken. Het motto van het symposium luidde ‘Denken en doen in de waterketen, tijd voor actie!’. Dat concrete actie nodig is, vond ook Karla Peijs, voorzitter van de visitatiecommissie. Lees meer

Waterinnovatieprijs

De waterschappen, verenigd in de Unie van Waterschappen, werken dag en nacht aan oplossingen voor het waterbeheer. Dit doen zij niet alleen; overheden, bedrijven, kennisinstellingen, belangenorganisaties en particulieren leveren gezamenlijk een onmisbare bijdrage aan het waterbeheer in Nederland. Met de uitreiking van de Waterinnovatieprijs benadrukken de waterschappen het belang van waterinnovaties, onderlinge samenwerking en het delen van ‘best practices’. Lees meer

Bijeenkomst met Commissie Waterketens en emissies

Vrijdag 20 september was er een zogeheten lunchbijeenkomst ‘Samenwerking in de waterketen – het vervolg’ met het doel om interactief van gedachten te wisselen op hoofdlijnen over zaken zoals de regionale ambities, de transities, de scenario’s, de visitatiecommissie, de landelijke ondersteuning en de betrokkenheid van het management in de regio’s. Lees meer

Samen werken aan problemen en oplossingen van de toekomst

Vanuit de twee themagroepen  'afvalwaterbehandeling' en 'watervoorziening' van het waternetwerk, wordt gezamenlijk een symposium georganiseerd op 3 december 2013, met als titel 'Nanotechnologie en Microplastics: (on)opgelost probleem in de waterwereld'. Bijna elke dag worden er nieuwe toepassingen gevonden voor nanotechnologie. De markt groeit razendsnel. Consumenten kopen massaal zonnebrand en vuilwerende kleding met nanodeeltjes, zoals titaanoxiden en zilverionen en tandpasta's en shampoo's met microplastics. Door slijtage en het wassen van deze producten komen nanodeeltjes en microplastics in het watersysteem terecht. Verschillende milieukundigen luidden al in 2009 de noodklok, dat deze deeltjes niet meer op te ruimen zijn, als ze in het watersysteem terecht komen. Lees meer