Nieuws

Besparen door renovatietechnieken

Besparen door renovatietechnieken

Ruud Wolkorte (gemeente Raalte) is lid van het Rivus-expertteam Renovatietechnieken: "Het besparingspotentieel benoemd in het regionale feiten onderzoek is aanwezig. Nog mooier, deze besparing wordt momenteel jaarlijks al voor een aanzienlijk deel behaald. Op basis van de na 2010 uitgevoerde en geprogrammeerde maatregelen is een besparing van minimaal 14% reëel. Het is de verwachting dat de besparing uiteindelijk veel hoger uitpakt."

In dit onderzoek gaat het om de juiste keuze van de te nemen maatregel (op basis van de juiste criteria). Ervan uitgaande dat geen vervanging hoeft plaats te vinden, kan het vroegtijdig juist inschatten van de toe te passen maatregel tot een 50% lagere geprognosticeerde investering leiden ten opzichte van het volledig vervangen van de rioolbuis. Dit leidt op korte termijn tot een reële en structurele besparing.

Bekijk de presentatie van Ruud Wolkorte.

In dit onderzoek wordt een antwoord gegeven hoe die afweging het beste gemaakt kan worden en of dit besparingspotentieel heeft. Er zijn werkwijzen en producten ontwikkeld voor de afweging en toepasbaarheid van renovatietechnieken alsmede voor het besparingspotentieel.

Op basis van dit onderzoek kan gesteld worden dat het besparingspotentieel benoemd in het regionale feiten onderzoek aanwezig is. Nog mooier, deze besparing wordt momenteel jaarlijks al voor een aanzienlijk deel behaald. Op basis van de na 2010 uitgevoerde en geprogrammeerde maatregelen is een besparing van minimaal 14% reëel. Het is de verwachting dat de besparing uiteindelijk veel hoger uitpakt.

De komende jaren worden deze producten verfijnd en de werkbaarheid en de besparingen gemonitord. Het expertteam is dan in staat om de werkwijze bij te stellen op basis van concrete ervaringen, meer gedetailleerde berekeningen te kunnen uitvoeren om een groter besparingspotentieel aan te kunnen tonen en kennis en ervaringen te delen met partners en breder.

 

Bron; www.rivus.net

@Rivus | Dr. Van Thienenweg 1 | postbus 60 | 8000 AB Zwolle | 038- 455 74 30 | hschepman@wgs.nl