Nieuws

Benchmark Rioleringszorg 2013

Benchmark Rioleringszorg 2013

Op 28 november is het koepelrapport van de Benchmark Rioleringszorg 2013 gepubliceerd. Dit is een landsdekkende benchmark met bijna volledige deelname van alle gemeenten over de wijze waarop gemeenten omgaan met hun taken voor het stedelijk waterbeheer.

Uit de benchmark valt een aantal boodschappen op te maken. Het systeem is nu op orde, maar toekomstige opgaven vragen om een voortdurende inzet van gemeenten en een stijgende rioolheffing. Goede uitvoering van de gemeentelijke watertaken vraagt om specifieke aandacht voor het personeelsbestand, de mate van bezuinigingen en een toekomstbestendige financiering. We zien de rol van gemeenten in het stedelijk waterbeheer veranderen: Burgers en bedrijven krijgen meer verantwoordelijkheid om zelf het hemelwater te verwerken.

De resultaten van de benchmark passen binnen onze visie op het stedelijk waterbeheer. Gezamenlijk in de regio werken gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven aan een doelmatige waterketen. Het doel zijn de 4 k’s: Beperken van de kostenstijging; verhogen van de kwaliteit; verminderen van de personele kwetsbaarheid en het vergroten van kennis. Deze afspraken zijn in 2011 in het Bestuursakkoord Water vastgelegd.

Lees de volledige VNG-ledenbrief