Nieuws

Impressie bijeenkomst Samenwerking bij inkoop van ingenieursdiensten

Impressie bijeenkomst Samenwerking bij inkoop van ingenieursdiensten

Op 19 november 2013 organiseerde het GWW Inkoopplatform van PIANOo de workshop Samenwerken bij de inkoop van ingenieursdiensten in de GWW.

25 Medewerkers van gemeenten, Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied en waterschappen namen deel aan deze bijeenkomst bij Dienst Landelijk Gebied in Zwolle. De bijeenkomst werd geleid door twee deskundige facilitators van het Ministerie van EZ

De meeste deelnemers waren ervaren in de inkoop van ingenieursdiensten, maar slechts enkelen hadden ervaring met het gezamenlijk met andere aanbestedende diensten aanbesteden. Doel van de bijeenkomst was met elkaar in gesprek gaan over ervaringen, wensen, weerstanden, voor- en nadelen en ideeën voor samenwerking.

Expertpanel

Voor de bijeenkomst was een panel met ervaringsdeskundigen opgezet, dat vertelde over de eigen ervaringen.

 • Gert de Groot (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en John van der Haar (Rijkswaterstaat), die al enige jaren als contractmanagers van de SamenwerkingsOvereenkomst 2 opereren.
 • Joost van der Stee (contractmanager waterschap Brabantse Delta), die samen met Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap Delfland gezamenlijk ingenieursdiensten inkoopt.

Voor- en nadelen

In groepen hebben deelnemers voor- en nadelen van gezamenlijk inkopen van ingenieursdiensten genoteerd. Het ervaringspanel reageerde hier vervolgens op en aan de hand daarvan werd verder gediscussieerd met de deelnemers.

De belangrijkste voordelen van gezamenlijke inkoop die door de deelnemers werden benoemd zijn:

 • lagere transactiekosten, zowel bij de leveranciers als bij de aanbestedende dienst;
 • betere kwaliteitsbewaking van de dienstverlening;
 • uitwisseling van kennis/lessons learned;
 • versnelling van professionalisering;
 • bewustwording over rol van opdrachtgever;
 • uniformere opdrachtverlening en werkwijze.

Als belangrijkste nadelen van samenwerking noemden deelnemers:

 • het kost tijd en veel moeite draagvlak om te creëren voor een gezamenlijke aanbesteding;
 • de organisatieculturen/werkwijzen kunnen verschillend zijn;
 • voor kleinere bureaus is de drempel om in te schrijven hoog.

Het complete verslag van de bijeenkomst, verschijnt binnenkort op PIANOo-desk in de groep GWW.
Hierin vindt u ook andere verslagen en documenten van het GWW Inkoopplatform. 
Bent u werkzaam bij een aanbestedende dienst, dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

Meer informatie?
GWW Inkoopplatform  
Bijeenkomsten GWW