Nieuws

Steeds meer vraag naar inzet kenniscoaches

Steeds meer vraag naar inzet kenniscoaches

Na een voorzichtige start maken steeds meer regio’s gebruik van de ervaringskennis van de kenniscoaches.  Hebt u het gevoel dat het uitwerkingsproces in uw regio een impuls kan gebruiken?

Of gaat u van start met de uitwerking van specifieke thema’s, zoals: meten, monitoren en gegevensbeheer, assetmanagement, het heroverwegen van voorgenomen maatregelen en investeringen of gezamenlijke planvorming? Overweeg dan de inzet van een kenniscoach! Verschillende regio’s gingen u voor en maakten gebruik van de ervaringskennis van de kenniscoaches. De ervaringskennis is breed en gericht op verschillende onderdelen van het stedelijk waterbeheer en de afvalwaterketen.  Door verhelderende vragen te stellen, ideeën aan te dragen, feedback te geven en te verbinden kan een kenniscoach met zijn of haar ervaringskennis de gezamenlijke uitwerking verdiepen en versnellen.

Meer informatie en achtergronden over de kenniscoaches is hier te vinden.

Voor vragen over de inzet van een kenniscoach kunt u terecht bij Gert Dekker van Stichting RIONED.