Nieuws

LEF Symposium Waterketen 2013

LEF Symposium Waterketen 2013

Op 3 oktober 2013 vond het symposium Samenwerken aan Water in Utrecht plaats. In samenwerking met het LEF future center Rijkswaterstaat stonden tal van workshops op het programma. Daarmee konden de deelnemers elkaar inspireren om hun samenwerking te versterken. Het motto van het symposium luidde ‘Denken en doen in de waterketen, tijd voor actie!’. Dat concrete actie nodig is, vond ook Karla Peijs, voorzitter van de visitatiecommissie.

Inventarisatie afgerond
De visitatiecommissie bekijkt en bewaakt de voortgang van de realisatie van het Bestuursakkoord Water. Stap 1, de inventarisatie, is inmiddels afgerond. En de uitkomsten daarvan zijn niet overal even positief, zei Karla Peijs direct aan het begin van het symposium. “Voor sommigen is het beeld prima, voor anderen is het niet rooskleurig”, vond Peijs. “Ik wil iedereen aanraden meer te zoeken naar synergie in de omgeving. Waterschappen met gemeenten, gemeenten onderling, misschien ook met drinkwaterbedrijven. In het algemeen, de goede niet te na gesproken, is het niet genoeg wat er gedaan wordt.”

Sleutel tot succes in samenwerking
Het is dus tijd voor actie. De deelnemers van het symposium waren ook zeker doordrongen van de urgentie om de samenwerking te laten leiden tot concrete maatregelen. En om het tempo erin te houden. Met zes verschillende interactieve workshops konden ze elkaar inspireren tot vruchtbare samenwerking. Over hoe je mensen in je ideeën meeneemt, het nut van intervisie en de sleutel tot succes in samenwerking. Dat viel goed. “Gisteren leuke workshop #samenwaw”, twitterde Janine Leeuwis van Royal HaskoningDHV na afloop, “de vrouwen hebben de sleutel tot samenwerking in de waterketen”. In andere workshops ging het over de zichtbaarheid van resultaten, het versnellen van de samenwerking en ‘gluren bij de buren’.

Herkenning
Met name als het gaat om kostenbesparingen, zijn de doelstellingen in het huidige tempo niet haalbaar, was het oordeel van Peijs. Een aantal deelnemers is van mening dat ze op het vlak van samenwerking goed bezig zijn en dat het tempo erin zit. Toch was er ook herkenning. Veel gaat er goed, maar de tijd blijft een lastig issue, vertelde een deelnemer. Het uiteindelijk halen van de doelstellingen zal zeker lukken, maar er leefden ook twijfels of dat vóór 2020 lukt zoals in het Bestuursakkoord is aangegeven. Anderen vinden inderdaad dat het niet snel genoeg gaat en dat er meer moet gebeuren. “Karla Peijs: zien we de ernst in? Gaan we het halen? Of een tandje erbij?” twitterde Reginald Grendelman van de VNG.

Niet inslapen
Peijs benadrukte nog eens dat samenwerking erg belangrijk is, maar dat de kostenbesparingen minstens zo belangrijk zijn: “Sommigen zeggen dat de samenwerking fantastisch is. Dat er geen geld uit voortkomt, is jammer, zeggen ze dan. En daar ben ik het niet mee eens. We moeten inclusief de drinkwaterbedrijven 450 miljoen euro besparen. Dat is niet van bovenaf geregeld, maar van onderaf gekomen. Iedereen moet dus z’n best doen en niet inslapen.” Met de boodschap van Peijs kreeg het symposium zo naast het inspirerende element ook een urgent karakter. Het motto was niet voor niets ‘Tijd voor actie!’