Nieuws

Waterinnovatieprijs

Waterinnovatieprijs

De waterschappen, verenigd in de Unie van Waterschappen, werken dag en nacht aan oplossingen voor het waterbeheer. Dit doen zij niet alleen; overheden, bedrijven, kennisinstellingen, belangenorganisaties en particulieren leveren gezamenlijk een onmisbare bijdrage aan het waterbeheer in Nederland. Met de uitreiking van de Waterinnovatieprijs benadrukken de waterschappen het belang van waterinnovaties, onderlinge samenwerking en het delen van ‘best practices’.

Doe mee aan de Waterinnovatieprijs 2013
U kunt zich op tot 10 oktober 2013 inschrijven in één van de vier categorieën: droge voeten, schoon water, voldoende water of water in de buurt. Uiteraard voldoet uw inzending aan de gestelde criteria.


Na de sluitingsdatum buigt een deskundige jury zich over alle inzendingen. Op 10 december 2013 reiken wij de Waterinnovatieprijs in vier categorieën uit aan het meest vernieuwende idee of baanbrekende initiatief dat toepasbaar is binnen de taken en verantwoordelijkheden van de waterschappen. Dat wil zeggen: de zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water.

http://www.waterinnovatieprijs.nl/