Nieuws

Samen werken aan problemen en oplossingen van de toekomst

Samen werken aan problemen en oplossingen van de toekomst

Vanuit de twee themagroepen  'afvalwaterbehandeling' en 'watervoorziening' van het waternetwerk, wordt gezamenlijk een symposium georganiseerd op 3 december 2013, met als titel 'Nanotechnologie en Microplastics: (on)opgelost probleem in de waterwereld'.

Bijna elke dag worden er nieuwe toepassingen gevonden voor nanotechnologie. De markt groeit razendsnel. Consumenten kopen massaal zonnebrand en vuilwerende kleding met nanodeeltjes, zoals titaanoxiden en zilverionen en tandpasta's en shampoo's met microplastics. Door slijtage en het wassen van deze producten komen nanodeeltjes en microplastics in het watersysteem terecht. Verschillende milieukundigen luidden al in 2009 de noodklok, dat deze deeltjes niet meer op te ruimen zijn, als ze in het watersysteem terecht komen.

Anno nu geven wetenschappers aan, dat het gedrag van deze deeltjes onvoorspelbaar is. Ze zijn slecht oplosbaar, niet afbreekbaar en gedragen zich niet als normale onopgeloste stoffen. Zo nemen planten ze zonder veiligheidsmechanismen op, waardoor ze in de voedselketen terecht komen. Bovendien kunnen ze eenvoudig de bloed-hersen barrière overbruggen van zoogdieren. De fiets- en autoindustrie gebruikt echter al meer dan vijf jaar koolstofnanobuisjes in haar productieprocessen, wat volgens een recent krantenbericht in de Volkskrant het waterleven in sloten niet ten goede komt.

Nanodeeltjes en microplastics vormen wellicht een bedreiging voor de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Toch worden ze ook op grote schaal ingezet in de waterwereld onder andere bij de drinkwaterbereiding en de effluentpolishing van rwzi's, onder andere in de vorm van coatings op membranen.

In deze bijeenkomst in de Jaarbeurs Utrecht wordt ingegaan op de huidige stand van zaken rondom nanodeeltjes en microplastics in het watersysteem en de (afval)waterketen. Bovendien wordt de discussie aangegaan met de aanwezigen, hoe met deze nieuwe problematiek moet worden omgegaan.

Meer informatie is te vinden op: http://www.waternetwerk.nl/agenda/evenement/195/

bron: waternetwerk