Nieuws

Bijeenkomst met Commissie Waterketens en emissies

Bijeenkomst met Commissie Waterketens en emissies

Vrijdag 20 september was er een zogeheten lunchbijeenkomst ‘Samenwerking in de waterketen – het vervolg’ met het doel om interactief van gedachten te wisselen op hoofdlijnen over zaken zoals de regionale ambities, de transities, de scenario’s, de visitatiecommissie, de landelijke ondersteuning en de betrokkenheid van het management in de regio’s.

Karla Peijs gaf die middag een presentatie.