Nieuws

Nederland koploper in behandeling afvalwater

Nederland koploper in behandeling afvalwater

De laatste cijfers inzake de behandeling van afvalwater in de Europese Unie vertonen verbeteringen wat opvang en behandeling betreft, al zijn er grote verschillen tussen de lidstaten.

Koplopers zoals Oostenrijk, Duitsland en Nederland voldoen bijna volledig aan de minimumnormen voor de behandeling van afvalwater en verschillende andere landen zijn er dicht bij.

EU-steun
Nieuwere lidstaten, die op een lager niveau gestart zijn, hebben hun opvang en behandeling over het algemeen ook kunnen verbeteren, ondanks lagere nalevingspercentages. Deze vooruitgang is mede mogelijk gemaakt door 14,3 miljard euro aan EU-steun in de periode 2007-2013.

Verontreinigingsbelasting
Uit het verslag blijkt dat 91% van de verontreinigingsbelasting van de grote steden in Europa nu intensiever behandeld wordt, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de situatie zoals beschreven in het voorafgaande verslag, toen dat aandeel op 77% lag.
Zwemwater

Daarnaast hebben betere waterbehandeling en minder lozing van onbehandeld rioolwater in het milieu ook bijgedragen tot verbetering van de kwaliteit van het zwemwater. In het begin van de jaren '90 had slechts 60% van de zwemwatergebieden water van uitstekende kwaliteit; dat cijfer is nu 78%.

Stedelijk afvalwater
Volgens in 1991 goedgekeurde EU-wetgeving zijn de lidstaten verplicht hun agglomeraties te voorzien van systemen voor de opvang van stedelijk afvalwater en moeten zij ervoor zorgen dat verontreinigende stoffen uit het afvalwater worden verwijderd. Afvalwater dat terechtkomt in kwetsbare gebieden zoals zwemwatergebieden of drinkwaterreservoirs moet extra gezuiverd worden.
Urban waste water rapport

Meer informatie is te vinden in het Seventh Report on the Implementation of the Urban Waste Water Treatment Directive op de website van de Europese Unie.

Bron:
www.uvw.nl
Europese Commissie