augustus 2013

Droge voeten, kostenoptimalisatie en versterking van het landschap

De stedelijke wateropgave is door Gemeente Emmen, Waterschap Velt en Vecht en Waterschap Hunze en Aa’s op een innovatieve manier aangepakt. De opgave is niet per plangebied opgelost maar gekoppeld aan een totaalvisie op de waterstructuur. In een slim samenwerkingsproces kwamen maatregelen in beeld die kosteneffectief zijn en een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit opleveren. Bovendien wordt voor nieuwe plannen bovenplanse compensatie mogelijk gemaakt. Deze beleidsvoorbereiding moet leiden in een –door de gemeenteraad vast te stellen- Structuurvisie Water. Lees meer